ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-USA-A(A)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-13.93%
3M
4.08%
6M
41.01%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหุ้นสหรัฐฯ แบบ Active ที่มีนโยบายการเลือกหุ้นแบบ Bottom Up โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงเป็นหลัก

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
US Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 18, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,834,122,968.64 บาท
FINNOMENA MONEY