ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-USXNDQ-A(A)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(K-USXNDQ-A(A))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.47%ดี
2.61%
6M
10.16%ดี
8.71%
1Y
29.11%
3Y (annualized)
0.00%-
15.12%
5Y (annualized)
0.00%-
14.75%
10Y (annualized)
0.00%-
10.72%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
15.83%
3Y (annualized)
0.00%-
19.82%
5Y (annualized)
0.00%-
16.30%
10Y (annualized)
0.00%-
13.78%

15 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล