ค้นหาจากรหัสกองทุน

K-WORLDX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ พาสซีฟ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-4.40%
3M
-1.24%
6M
7.96%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
21 ม.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,030,025,337.55 บาท