ค้นหาจากรหัสกองทุน

K20SLTF-C(L)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF

Performance

(K20SLTF-C(L))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
13.84%ดี
11.66%
3Y (annualized)
-4.65%ดี
-5.04%
5Y (annualized)
4.55%ดี
3.26%
10Y (annualized)
6.15%ดี
6.23%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-22.95%ดี
-23.79%
3Y
-36.23%
5Y
-36.29%
10Y
-36.34%

25 ก.พ. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY