ค้นหาจากรหัสกองทุน

KACB

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.12%
3M
0.95%
6M
1.22%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 16, 02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,156,468,040.67 บาท
FINNOMENA MONEY