ค้นหาจากรหัสกองทุน

KACB

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.16%
3M
0.74%
6M
1.74%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KASSET
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
16 ต.ค. 45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,476,292,970.02 บาท