ค้นหาจากรหัสกองทุน

KDLTF-A(D)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

Performance

(KDLTF-A(D))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.86%
1Y
36.65%
3Y (annualized)
0.00%-
-0.94%
5Y (annualized)
0.00%-
3.22%
10Y (annualized)
0.00%-
7.54%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
22.77%
3Y (annualized)
0.00%-
21.87%
5Y (annualized)
0.00%-
17.92%
10Y (annualized)
0.00%-
16.13%

20 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล