ค้นหาจากรหัสกองทุน

KEQLTF-C(L)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF

Performance

(KEQLTF-C(L))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
18.96%
3Y (annualized)
-4.23%ดี
-4.46%
5Y (annualized)
3.84%
10Y (annualized)
6.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
29.57%ดี
31.65%
3Y (annualized)
20.07%ดี
21.11%
5Y (annualized)
16.62%ดี
17.37%
10Y (annualized)
16.24%ดี
16.51%

05 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY