ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-GOLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์

Performance

(KF-GOLD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.50%
6M
5.27%ดี
1.65%
1Y
-5.48%
3Y (annualized)
11.80%ดี
11.04%
5Y (annualized)
4.46%
10Y (annualized)
-0.01%ดี
-0.12%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
0.87ดี
0.78
5Y (annualized)
0.23
10Y (annualized)
-0.06

19 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล