ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-HGOLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์

Performance

(KF-HGOLD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
15.39%ดี
14.54%
6M
10.84%
1Y
20.87%ดี
19.16%
3Y (annualized)
0.02%
5Y (annualized)
1.48%ดี
1.22%
10Y (annualized)
--
2.98%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.86
3Y (annualized)
-0.28
5Y (annualized)
-0.06
10Y (annualized)
--
0.11

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล