ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-INCOME

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม

Performance

(KF-INCOME)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.07%ดี
0.87%
6M
3.47%ดี
2.64%
1Y
14.81%ดี
12.44%
3Y (annualized)
7.16%
5Y (annualized)
4.90%
10Y (annualized)
0.00%-
5.83%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
6.58%ดี
8.48%
3Y (annualized)
9.48%ดี
11.16%
5Y (annualized)
10.08%
10Y (annualized)
0.00%-
11.29%

26 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล