ค้นหาจากรหัสกองทุน

KF-LATAM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้

Performance

(KF-LATAM)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
8.10%-
8.44%
6M
20.31%-
30.20%
1Y
-13.75%-
10.29%
3Y (annualized)
-6.69%-
-0.23%
5Y (annualized)
0.81%-
5.00%
10Y (annualized)
-5.31%-
0.14%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-38.73%-
-24.66%
3Y
-41.38%-
-32.21%
5Y
-41.38%-
-31.44%
10Y
-56.93%-
-39.81%

26 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY