ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFAFIXRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.24%
3M
-0.18%
6M
0.92%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ 1-3 ปี ที่มีนโยบายการบริหารแบบยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับภาวะตลาดตราสารหนี้ในจังหวะนั้นๆ

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 พ.ย. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
855,125,317.97 บาท