ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFAINCOM-R

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ

Performance

(KFAINCOM-R)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.12%-
3.43%
6M
7.95%-
12.20%
1Y
-2.68%-
5.68%
3Y (annualized)
0.64%-
2.34%
5Y (annualized)
3.21%-
3.45%
10Y (annualized)
--
4.96%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
14.08%-
14.81%
3Y (annualized)
9.09%-
10.99%
5Y (annualized)
7.47%-
10.86%
10Y (annualized)
--
11.12%

26 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY