ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFCASHRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลตอบแทน
0.34%
3M
0.64%
6M
1.12%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 29, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,290,442,200.18 บาท