ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFDYNAMIC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-2.63%
3M
5.54%
6M
24.99%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
6 พ.ย. 46
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,199,052,857.29 บาท