ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFDYNAMIC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

ผลตอบแทน
-2.47%
3M
-8.14%
6M
-13.43%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 6, 03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,884,839,307.49 บาท