ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFENS50-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(KFENS50-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
10.79%-
8.47%
6M
6.69%-
7.07%
1Y
-8.39%-
-12.25%
3Y (annualized)
-1.61%-
-4.69%
5Y (annualized)
4.93%-
2.43%
10Y (annualized)
5.78%-
5.53%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
26.70%-
25.56%
3Y (annualized)
18.78%-
17.82%
5Y (annualized)
16.17%-
15.26%
10Y (annualized)
16.46%-
15.89%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY