ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFGBRANSSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.93%
3M
13.31%
6M
21.25%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหุ้นทั่วโลก ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่มีแบรนด์ดิ้งแข็งแกร่ง มีโอกาสเติบโตสูง เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ภายใต้ความผันผวนที่เหมาะสม

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
30 เม.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
823,839,852.99 บาท