ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFGBRANSSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.50%
3M
7.66%
6M
22.28%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหุ้นทั่วโลก ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่มีแบรนด์ดิ้งแข็งแกร่ง มีโอกาสเติบโตสูง เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ภายใต้ความผันผวนที่เหมาะสม

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Apr 30, 20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
681,584,883.2 บาท
FINNOMENA MONEY