ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFGOOD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเว่อร์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.51%
3M
1.94%
6M
3.49%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
8 มิ.ย. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
655,520,407.45 บาท