ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFINFRA-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.99%
3M
-
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน ที่ประกอบไปด้วยทั้งโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิม อาทิ ท่อส่งน้ำมัน ทางด่วน หรือ โรงไฟฟ้า และ โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนด้านพลังงานสะอาดในระยะยาว ภายใต้การบริหารแบบ Active

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
500 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 25, 21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,621,276,483.67 บาท
FINNOMENA MONEY