ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFLTFDIV-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.17%
3M
5.28%
6M
6.69%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
1 ต.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,982,540.24 บาท