ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFLTFSTARD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออลสตาร์ปันผล

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.40%
3M
3.16%
6M
11.63%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
12 ต.ค. 60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,258,879,248.97 บาท