ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFSEQ

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

ผลตอบแทน
0.27%
3M
-4.26%
6M
-9.80%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 23, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,299,972,043.44 บาท