ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFSEQ-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล

Performance

(KFSEQ-D)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.12%-
5.06%
6M
3.18%-
5.89%
1Y
-17.84%-
-10.56%
3Y (annualized)
-13.60%-
-5.21%
5Y (annualized)
-1.22%-
1.91%
10Y (annualized)
2.36%-
5.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-32.57%-
-28.45%
3Y
-50.67%-
-36.22%
5Y
-50.67%-
-36.29%
10Y
-50.67%-
-36.29%

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY