ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFSMUL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.17%
3M
0.63%
6M
0.51%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 11, 99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,506,133,100 บาท
FINNOMENA MONEY