ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFSUPERRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KFSUPERRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.41%
6M
3.20%ดี
3.05%
1Y
13.15%
3Y (annualized)
0.00%-
1.34%
5Y (annualized)
0.00%-
2.50%
10Y (annualized)
0.00%-
5.28%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
3Y (annualized)
0.00%-
9.65%
5Y (annualized)
0.00%-
8.61%
10Y (annualized)
0.00%-
9.16%

15 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล