ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFTHAICG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย

Performance

(KFTHAICG)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
7.82%ดี
6.14%
6M
23.31%
1Y
34.33%ดี
28.98%
3Y (annualized)
-3.31%ดี
-2.97%
5Y (annualized)
--
3.33%
10Y (annualized)
--
5.53%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-9.84%ดี
-10.49%
3Y
-34.49%
5Y
--
-36.11%
10Y
--
-36.22%

16 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY