ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFTHAISM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.80%
3M
25.77%
6M
39.64%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity Small – Mid Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 26, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
349,004,467.96 บาท
FINNOMENA MONEY