ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFTHAISM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้

ผลตอบแทน
4.09%
3M
-1.49%
6M
-9.65%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity Small – Mid Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 26, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
478,211,751.22 บาท