ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFTSTAR-D

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล

ผลตอบแทน
-1.49%
3M
-5.79%
6M
-10.58%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 20, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,076,887,585.16 บาท