ค้นหาจากรหัสกองทุน

KFTW2

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีทุนทวี 2

ผลตอบแทน
0.87%
3M
-4.44%
6M
-9.45%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KSAM
ประเภทกอง
Aggressive Allocation
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 29, 03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
406,331,249.92 บาท