ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP BLRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KKP BLRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.42%ดี
2.47%
6M
7.30%
1Y
3.53%ดี
4.22%
3Y (annualized)
-0.04%
5Y (annualized)
3.23%ดี
3.05%
10Y (annualized)
5.37%ดี
5.04%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-8.49%
3Y
-17.26%
5Y
-17.83%
10Y
-21.28%

08 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY