ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP BLRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KKP BLRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.57%
6M
3.71%ดี
2.49%
1Y
15.57%ดี
11.83%
3Y (annualized)
0.91%
5Y (annualized)
2.63%ดี
2.46%
10Y (annualized)
4.80%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-4.19%ดี
-5.02%
3Y
-16.21%
5Y
-18.87%
10Y
-20.75%

17 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล