ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP DIVIDEND-F

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิด F*

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.04%
3M
7.09%
6M
20.93%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 มี.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
0 บาท