ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP EQRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KKP EQRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.84%ดี
-1.21%
6M
-0.52%
1Y
17.07%ดี
14.18%
3Y (annualized)
0.23%
5Y (annualized)
1.93%
10Y (annualized)
6.39%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-5.00%ดี
-5.75%
3Y
-31.96%
5Y
-35.95%
10Y
-36.31%

01 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

01 ธ.ค. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล