ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP G-UBOND-H -F

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์เฮดจ์ ชนิด F

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.93%
3M
4.38%
6M
3.64%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุุนตราสารหนี้ทั่วโลก บริหารแบบ Active ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์เสมอ เพื่อรับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ความผันผวนที่เหมาะสม

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
Global Bond Fully F/X Hedge
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
6 มี.ค. 62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13.4 บาท