ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP G-UBOND-H

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์

Performance

(KKP G-UBOND-H)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.14%
6M
2.73%
1Y
3.33%
3Y (annualized)
4.21%
5Y (annualized)
0.00%-
2.34%
10Y (annualized)
0.00%-
3.13%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
2.99%ดี
2.90%
3Y (annualized)
4.49%ดี
5.08%
5Y (annualized)
0.00%-
4.81%
10Y (annualized)
0.00%-
3.19%

22 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล