ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP GOLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี โกลด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-7.77%
3M
-12.92%
6M
-1.57%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 25, 12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
33,979,065.99 บาท
FINNOMENA MONEY