ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP PGE-H-F

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิด F*

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-5.78%
3M
-3.43%
6M
5.67%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 มี.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,686,636.87 บาท