ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP PLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.20%
3M
0.37%
6M
0.80%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 พ.ย. 47
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
33,059,515,318.67 บาท