ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP PROP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ ฟันด์

Performance

(KKP PROP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-3.85%ดี
-4.03%
6M
-3.78%ดี
-3.71%
1Y
-0.62%
3Y (annualized)
0.97%
5Y (annualized)
3.50%
10Y (annualized)
6.97%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-5.20%
3Y
-21.69%
5Y
-21.56%
10Y
-23.73%

20 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

20 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล