ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP SEMICON-H

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี เซมิคอนดักเตอร์ เฮดจ์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
19.50%
3M
16.13%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
Technology Equity
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
7 ก.ค. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,353,491,099.93 บาท