ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP SM CAP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.35%
3M
18.89%
6M
49.97%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
Equity Small – Mid Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 17, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
991,905,613.35 บาท
FINNOMENA MONEY