ค้นหาจากรหัสกองทุน

KKP SM CAP-F

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY ชนิด F

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
16.56%
3M
-
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KKPAM
ประเภทกอง
Equity Small – Mid Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 23, 20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
0 บาท
FINNOMENA MONEY