ค้นหาจากรหัสกองทุน

KMSLTF-A(A)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-A ชนิดสะสมมูลค่า

Performance

(KMSLTF-A(A))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
6.34%
1Y
53.36%ดี
48.97%
3Y (annualized)
0.00%-
8.90%
5Y (annualized)
0.00%-
7.63%
10Y (annualized)
0.00%-
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
15.26%
3Y (annualized)
0.00%-
24.12%
5Y (annualized)
0.00%-
20.56%
10Y (annualized)
0.00%-
-

20 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล