ค้นหาจากรหัสกองทุน

KMSLTF-C(L)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF

Performance

(KMSLTF-C(L))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.61%ดี
1.90%
6M
12.11%ดี
10.20%
1Y
45.91%ดี
44.57%
3Y (annualized)
7.93%
5Y (annualized)
0.00%-
8.55%
10Y (annualized)
0.00%-
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
14.90%ดี
15.69%
3Y (annualized)
24.13%
5Y (annualized)
0.00%-
20.75%
10Y (annualized)
0.00%-
-

16 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล