ค้นหาจากรหัสกองทุน

KMSLTF-C(L)

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF

Performance

(KMSLTF-C(L))

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
7.20%ดี
6.14%
1Y
-11.92%
3Y (annualized)
-5.73%
5Y (annualized)
--
1.33%
10Y (annualized)
--
5.24%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
25.41%
3Y (annualized)
17.42%
5Y (annualized)
--
15.06%
10Y (annualized)
--
15.74%

25 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY