ค้นหาจากรหัสกองทุน

KMSRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(KMSRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
3.73%-
5.06%
6M
7.89%-
5.89%
1Y
-5.39%-
-10.56%
3Y (annualized)
-7.42%-
-5.21%
5Y (annualized)
5.38%-
1.91%
10Y (annualized)
--
5.52%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.40-
-0.94
3Y (annualized)
-0.55-
-0.59
5Y (annualized)
0.21-
-0.10
10Y (annualized)
--
0.21

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY