ค้นหาจากรหัสกองทุน

KPLUS

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน

Performance

(KPLUS)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
6.53%ดี
5.63%
1Y
30.08%ดี
32.57%
3Y (annualized)
-1.47%
5Y (annualized)
3.27%
10Y (annualized)
6.99%ดี
6.97%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-5.52%ดี
-7.48%
3Y
-35.55%
5Y
-35.02%ดี
-36.52%
10Y
-35.02%ดี
-35.80%

15 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล