ค้นหาจากรหัสกองทุน

KSDLTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

Performance

(KSDLTF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.14%-
0.55%
6M
2.23%-
0.71%
1Y
2.01%-
3.25%
3Y (annualized)
-0.56%-
2.04%
5Y (annualized)
0.89%-
1.89%
10Y (annualized)
0.67%-
1.24%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
4.83%-
5.31%
3Y (annualized)
3.28%-
8.59%
5Y (annualized)
3.12%-
7.30%
10Y (annualized)
2.50%-
3.38%

14 ม.ค. 65

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

14 ม.ค. 65

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล