ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-ENERGY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์

Performance

(KT-ENERGY)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
4.45%-
5.54%
6M
7.03%-
22.62%
1Y
-23.34%-
21.49%
3Y (annualized)
-13.65%-
6.30%
5Y (annualized)
-9.02%-
4.54%
10Y (annualized)
-7.63%-
1.86%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
34.69%-
22.17%
3Y (annualized)
26.25%-
16.96%
5Y (annualized)
23.77%-
15.40%
10Y (annualized)
23.50%-
15.49%

25 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY