ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-ESG-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
10.52%
3M
19.99%
6M
13.64%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Oct 30, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
230,764,921.25 บาท
FINNOMENA MONEY