ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-ESG-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.09%
3M
3.69%
6M
32.21%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
30 ต.ค. 62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
165,957,010.09 บาท