ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-OIL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์

Performance

(KT-OIL)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.29%ดี
-1.47%
6M
12.58%ดี
9.42%
1Y
-31.42%
3Y (annualized)
-8.61%ดี
-12.66%
5Y (annualized)
-11.88%ดี
-13.95%
10Y (annualized)
-13.26%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-52.95%
3Y
-58.28%ดี
-63.48%
5Y
-63.80%
10Y
-85.16%

19 ต.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY