ค้นหาจากรหัสกองทุน

KT-ST

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น

ผลตอบแทน
0.82%
3M
1.33%
6M
2.14%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
KTAM
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
10,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
10,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 21, 11
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13,738,566,710.67 บาท